Materiellaug Vest

Aarhus Lystbådehavn

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER IKKE ER FLERE MOBILSTATIVER PÅ LAGER TIL SPECIALPRIS ELLER LEJE

SØSÆTNING

TSA

fredag  26.april
lørdag 4. maj
fredag 10. maj

KROGEN

fredag 22. marts
lørdag 6. april
fredag 3. maj