Stativordning

MLV STATIVORDNING FOR 3-6 OG 12 TONS MOBILSTATIVER

Specielt for 2022 : Grundet stor bevægelse/stigning i stål og zinkpriser vil der være et pristillæg grundet dette. Spørg på dagspris!


Indskudspriser 2021/2022 + årligt driftstilskud

3 tons stativ kr. 11.500,- + 575 kr. pr. år.

6 tons stativ kr. 15.625,- + 781,25 kr. pr. år

12 tons stativ kr. 19.375,-+ 968,75 kr. pr. år

1. Om MLV stativer

a. Stativaftale med indskud og 5 % driftstilskud

i. Bruger betaler gældende købspris og modtager Indskudsbevis

ii. Efter indbetaling har bruger rådighed over et mobilstativ til 3- 6 eller 12 tons

iii. Bruger opkræves første gang ved ibrugtagningen og derefter hvert år et driftstilskud på 5 % af den aktuelle nypris, så det følger eventuelle kommende prisstigninger.

iv. Efter ønske kan aftales at stativet med eller uden båd hentes eller bringes mod MP betaling af pt. 150 kr. pr. påbegyndt time.

v. Stativerne stables når de ikke anvendes og må derfor ikke påmales, da brugeren ikke kan forvente at anvende samme stativ hvert år.

vi. Ved ønsket ophør formidler MLV kontakt til en ny bruger, der med betaling af den gældende dagspris overtager brugsretten til et stativ mage til. Når det er sket, tilbagebetales det oprindelige indskud til den oprindelige bruger.

b. TRÆK NED OG SE FORMULAR