VEDTÆGTER

TILSAGN

I forbindelse med tildeling af Puljemidler til Bådhåndtering har alle foreninger skriftligt tilkendegivet:

  • "Vi garanterer fortsat drift af det for puljemidler indkøbte materiel ved gennem en fordelingsnøgle solidarisk at holde materiellet i driftklar stand "